Industri och marin

Vi levererar axlar till industri och marin upp till DIN250 och bland kunderna kan vi nämna Atlas Copco, Domnarvet, AlfaLaval, Arla, Carlsberg som exempel.

På den marina sidan finns kunder som Vägverket och Ålands kustbevakning.Detta ställer naturligtvis stora krav på de axlar vi levererar, men vi vet att vår noggranhet är en garanti för bästa resultat.

SVEA BIL AB | Gjuterivägen 15 | 168 67 Bromma | Tel. +46 (0)8-28 85 00 | Fax. +46 (0)8-29 44 00 | info@sveabil.se